Podmienky aukčného predaja

Podmienky aukčného predaja nájdete v aktuálnom aukčnom katalógu. Ten je k dispozícii v tlačenej, i elektronickej forme na stiahnutie.