O nás

Numizmatika Macho & Chlapovič

Spoločnosť MACHO & CHLAPOVIČ a.s. bola založená ako rodinná firma s úmyslom nadviazať na bohatú numizmatickú tradíciu oboch rodín. Zberateľskú históriu a osobné skúsenosti z oblasti finančných trhov, portfólio manažmentu a z oblasti alokácie aktív do historicky a zberateľsky atraktívnych predmetov (v rámci diverzifikácie), sme pretavili do schopnosti poskytovať služby nielen širokej zberateľskej verejnosti, ale aj náročnej privátnej klientele. Na Slovensku sme jediná firma tohto druhu, ktorú prijali medzi svetovú numizmatickú elitu spoločnosti Sixbid (spoločnosť zastrešujúcej svetové numizmatické aukčné spoločnosti) a CoinArchives (spoločnosť mapujúca numizmatické aukcie a vytvárajúca jednu z celosvetovo najnavštevovanejších databáz).

Firma sa venuje trom základným oblastiam, štvrtá je v štádiu príprav:

Obchod – prevádzkujeme kamennú predajňu a kancelárske priestory na Dunajskej ulici v Bratislave, ako aj vlastný internetový obchod s numizmatickým tovarom a investičným zlatom.

Výskumná a publikačná činnosť – zameriavame sa na mapovanie razieb slovenského územia v historickom kontexte politických a ekonomických prepojení v rámci Európy. Na Slovensko nazeráme jednak z pohľadu produkčnej kapacity drahých a ušľachtilých kovov s markantným ekonomickým významom, a jednak ako miesta umeleckej tvorby svetového významu.   

Aukčný dom – našim cieľom je usporiadať jednu až dve silné medzinárodné numizmatické aukcie ročne. Účasť na aukciách zo strany domácej aj zahraničnej klientely bude buď osobná, alebo vzdialená.  

Certifikačná autorita – s cieľom poskytnúť našej klientele a numizmatickej verejnosti silnú podporu pri ich investičných a zberateľských aktivitách. Snažíme sa, v spolupráci s vedeckou obcou doma aj v zahraničí, vybudovať v Bratislave inštitút, ktorý bude kolektívne overovať pravosť a pôvod (históriu) materiálu a budovať podrobnú neverejnú databázu jednotlivých predmetov a falzifikátov.