Informácie pre predávajúcich v aukcii


Prečo predávať cez naše aukcie?

 • uplatňujeme politiku nulových poplatkov pre všetkých predávajúcich v aukcii (túto politiku uplatňujeme ako jediný aukčný dom v regióne SR, ČR, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko).
 • usporiadali sme už šesť úspešných medzinárodných aukcií v Bratislave, aktuálne pripravujeme siedmu v Prahe. 
 • sme kapitálovo silná akciová spoločnosť
 • spolupracujeme s renomovanými aukčnými domami a obchodníkmi z celého sveta
 • okrem účasti v aukčnej sále ponúkame možnosť dražiť prostredníctvom internetu (našich aukcií sa zúčastňujú stovky zahraničných dražiteľov)
 • aukcie propagujeme na najprestížnejších svetových i lokálnach numizmatických portáloch (sixbid.com, coinarchives.com, numisbids.com, nume.cz). Vďaka tomu sa o našich aukciách (a teda aj aukčných položkách) majú možnosť dozvedieť desaťtisíce zberateľov a obchodníkov z celého sveta.


Ako postupovať pri predaji cez našu aukciu?

V prípade, že sa rozhodujete, alebo ste sa rozhodli predať Váš materiál cez našu aukciu, prečítajte si prosím nasledujúce riadky.

 • aby mohol byť materiál zaradený do aukcie, musí ho niekto z našich pracovníkov prezrieť. Každá prijatá minca a bankovka sa skontroluje (posúdi sa pravosť, stav a odhadovaná hodnota).
 • určí sa vyvolávacia cena aukčnej položky. Ako aukčný dom si vyhradzujeme právo na určenie vyvolávacej ceny, nevylučujeme ale konzultáciu s predávajúcim, resp. vzájomnú dohodu. V prípade, že predávajúci nebude súhlasiť s určenou vyvolávacou cenou, položka nebude zaradená do aukcie.
 • v prípade, že sa nenachádzate v dostupnej vzdialenosti, aby ste Váš materiál priniesli na posúdenie (do našich predajní v Bratislave alebo Prahe), je možné materiál prezrieť na základe zaslaných fotografií (e-mailom). Podľa fotografií určíme, či je materiál vhodný na zaradenie do aukcie a taktiež odhadneme vyvolávaciu cenu. V prípade vzájomnej dohody následne bude potrebné materiál k nám doručiť (osobne, poštou, kuriérom). V prípade, že potrebujete rady ohľadom zabalenia a odoslania Vášho materiálu, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám s tým pomôžeme.
 • pri preberaní aukčného materiálu s predávajúcim podpíšeme “Zmluvu o aukčnom predaji”, ktorá obsahuje prílohu (zoznam prevzatých aukčných položiek). V prípade zaslaných položiek (poštou, kuriérom) zmluvu pripravíme ihneď po prijatí položiek a odošleme ju k Vám poštou.
 • prijatý aukčný materiál sa snažíme vždy zaradiť do najbližšej aukcie, mal by ale spĺňať nasledujúce podmienky:
  • musí byť prijatý najneskôr 3 mesiace pred konaním aukcie
  • nesmie byť totožný s iným, skôr prijatým materiálom (toto pravidlo sa uplatňuje u niektorých kategórií mincí ako ochrana predávajúcich)
 

Informácie pre kupujúcich v aukcii


Ako sa zúčastniť aukcie?

Našich aukcií sa môžete zúčastniť viacerými spôsobmi:

1. osobná účasť v sále

V deň aukcie prídete osobne na miesto konania aukcie. Pri vstupe sa zaregistrujete, dostanete aukčný katalóg, dražobné číslo a následne sa môžete zúčastniť aukcie. Pred aukciou (prípadne aj počas konania aukcie) si môžete urobiť obhliadku aukčného materiálu (tú je možné spraviť i v iný deň v priestoroch našej predajne).

 

2. účasť prostredníctvom internetu 

Tento spôsob draženia je v súčasnosti veľmi populárny. Dražiť môžete z pohodlia Vášho domova. Jediné, čo musíte spraviť, je vopred sa zaregistrovať v dražobnom systéme. To odporúčame spraviť 1 - 2 dni pred aukciou, aby sme mali dostatok času Vaše konto verifikovať a aktivovať. Pri registrácii je potrebné vyplniť Vaše osobné informácie (meno, adresa a pod.), ale aj dodatočné informácie, ako “Referencia” (je odkaz na iný aukčný dom, obchodníka s numizmatikou alebo zberateľa (osobu), ktorého poznáme. V prípade, že ste boli v minulosti našim klientom prípadne Vás poznáme, do tohto poľa môžete vpísať meno osoby z našej spoločnosti, prípadne názov našej spoločnosti. Druhým dodatočným údajom je “Credit Request”, teda žiadosť o udelenie kreditu. To predstavuje hodnotu, do ktorej Vám systém povolí v aukcii dražiť. Je potrebné si vopred premyslieť, ktoré položky by ste chceli dražiť a v akej maximálnej hodnote. Podľa toho si pri registrácii požiadate o nastavenie kreditu. Po prečerpaní stanoveného kreditu Vám systém ďalej nepovolí dražiť.

 

3. účasť prostredníctvom limitov

tento spôsob účasti je veľmi populárny najmä u zahraničných klientov (najmä z dôvodu odlišných časových pásiem, prípadne zaneprázdnenosti počas aukcie a podobne). Tento spôsob spočíva v tom, že dražiteľ (účastník) vopred zašle limity na vybrané položky. Limit predstavuje sumu, ktorú je ochotný za položku maximálne zaplatiť. V prípade, že o položku nebude mať záujem iný účastník, získa ju limitent za vyvolávaciu cenu. V prípade, že bude na položku aj ďalší záujemca, draží sa štandardným systémom až kým sa nedosiahne limit limitenta, resp. neskončí záujem druhého dražiteľa. Limity je možné zasielať viacerými spôsobmi. Po ich sprístupnení pred aukciou nájdete odkazy tu.


Informácie o priebehu aukcie

 • ku každej aukcii je vydaný aukčný katalóg, ktorý je dostupný v tlačenej forme (za poplatok), ako aj v elektronickej forme na stiahnutie (zadarmo).
 • priebeh aukcie sa riadi presne podľa aukčného katalógu, teda dražia sa položky v takom poradí, ako sú zoradené v aukčnom katalógu.
 • položka sa spravidla začína dražiť od vyvolávacej ceny, ktorá je uvedená v katalógu. Výnimkou sú položky, na ktoré boli prijaté minimálne 2 limity (viď “účasť prostredníctvom limitov”). V takomto prípade sa začína dražiť od vyššej, ako vyvolávacej ceny.
 • dražitelia, ktorí sú v aukcii úspešní (teda získajú aspoň 1 položku), si môžu svoje položky vyzdvihnúť hneď po skončení dražby tejto položky. V prípade, že si položky ihneď nevyzdvihnú, môžu tak urobiť aj v iný deň v priestoroch našich predajní. Odporúčame ale vopred oznámiť tento zámer, aby boli položky pripravené v danej predajni na prevzatie.
 • platby za aukčné položky je možné vykonať nasledovne:
  • v prípade osobnej účasti je možné zaplatiť priamo v aukčnej sále v hotovosti 
  • v iný deň ako deň konania je možné zaplatiť v hotovosti v niektorej z našich predajní, alebo prevodom na náš účet.
 • prevzatie aukčných položiek je možné buď osobne (v mieste konania aukcie, v našich predajniach) alebo zaslaním poštou, resp. kuriérom.
 • splatnosť faktúry za vyhrané aukčné položky je 7 dní po ukončení aukcie.

Obhliadky aukčného materiálu

Aukčný materiál je k dispozícii na prezretie buď v deň konania aukcie priamo v mieste jej konania, resp. vo vopred určený čas. Pred každou aukciou zverejníme na našej webovej stránke aj v aukčnom katalógu termíny obhliadok, kedy je aukčný materiál k dispozícii v Bratislave a Prahe.